Červenec 2008

Moravští Radikálové

14. července 2008 v 18:20 | Mik - Moravští Radikálové
P O Ž A D U J E M E:
Obnovení samosprávného územního celku Moravy v hranicích Moravskoslezské země, protiprávně zrušené totalitním režimem v roce 1949.
Přenesení celého rozsahu působnosti vlády České republiky na moravskou zemskou vládu v oblastech správy a hospodaření zemským majetkem, výběru, správy a určení finančních zdrojů, územního rozvoje, sociálního a zdravotního zabezpečení, kultury a sportu, školství, životního prostředí a řešení vzájemných vztahů k moravským městům a obcím.
Převedení majetku České republiky, nacházejícího se na území Moravy do majetku zemského,kromě majetku obecního, a úplnou restituci majetku Moravskoslezské země podle inventury z roku 1948.
Převedení vysílání veřejnoprávní televize a televizních studií na Moravě, stejně jako vysílání veřejnoprávního rozhlasu a rozhlasových studií na Moravě do řízení příslušných moravských zemských institucí.
Pravomoc moravského zemského parlamentu na úroveň pravomocí zemských parlamentů členských států Evropské unie včetně rozhodování se na úrovni mezinárodních regionálních vztahů.

Prozatímní Moravská Armáda - Provisional Moravian Army

11. července 2008 v 16:57 | P.M.A.
P.M.A.

Prozatímní Moravská Armáda vznikla na začátku roku 2008 sloučením MZA ( Moravská Zemská Armáda ) a MOA ("pravá" Moravská Osvobozenecká Armáda - ne ta parodie jejíž web se objevil na internetu )
Nejedná se o teroristickou organizaci ale jednoduše o organizaci, tvořenou dobrovolníky a moravskými vlastenci, která se stane Pravidelnou armádou budoucí Moravské Republiky. Náš den přijde a Morava bude samostatná a je proto třeba být připraveni a v den "jedna" mít obranyschopnou armádu, vojenskou složku která bude akceshopna v případě přírodní kalamity atp.
Ať žije svobodná Morava! Bůh žehnej Moravě!

http://morava.nazory.eu/