Leden 2009

Svobodná Morava

3. ledna 2009 v 4:36 | Klub moravských radikálů
Svobodná Morava - Klub moravských radikálů

Dne 1.května 2008 na zasedání Klubu moravských radikálů došlo k sjednocení názorů na současnou politickou situaci v České republice a veřejnému vyhlášení platformy rozdělení České republiky pokojnou a demokratickou cestou na nezávislé země Moravu, Slezsko a Čechy.
Svobodná Morava je výzvou obyvatelům Moravy - Moravanům, občanům moravské národnosti. Osud Moravy byl, je a bude v rukách Moravanů.
Je výzvou Slezanům ve Slezsku, Čechům v Čechách. Je výzvou současným politikům, aby respektovali Listinu práv a svobody.
Svobodná Morava znamená ukončení centralistického zřízení, ukončení přerozdělování, korupce, tunelování, beztrestného rozkrádání a neustále se navyšující zadluženosti na úkor příštích generací.
Svobodná Morava je návrat k samosprávě země Moravy s právy srovnatelnými se ostatními státy v Evropě.
Svobodná Morava ukončí dohadování o jednoslovním názvu - česká televize bude televizí Čech a ne televizí ČR, vše české bude jednoznačně spojeno výhradně s Čechy.
Svobodná Morava si váží svých sousedů Čechů i Slezanů a respektuje jejich právo rozhodovat si ve své zemi tak, jak si přejeme, aby toto právo nebylo upíráno nám.
Svobodná Morava není extremní zemí a nemá důvod či záměr být hrozbou. Reprezentuje ji národ, který upřednostňuje dialog, národ, který má svoji historii, svoji zemi, kulturu, dodržuje své tradice, je zemí, jejíž slovesnost se stala základem jazyků českého i slovenského.
Moravané jsou nezvratitelně národem s vlastní minulostí, přítomností a budoucností.

Free Moravia!

mwwwmoraviaicczvf9.gif Moravia.ic.cz picture by moravan