Září 2009

Smutná zpráva pro české nacionalisty.

7. září 2009 v 17:45 | Mik & Radikálové
Smutnou zprávou pro české nacionalisty jsou nové studie historiků napravující cílené lži.

1) Slované, kteří se usadili na Moravě nesou jméno Moravané, jejich základem státnosti se stala Sámova říše.
2)Velká Morava je stání útvar Moravanů a patřilo k ní i území Bohemie(kde došlo k asimilaci Němců, zbytku Keltů a Slovanů).
3)Vytvořením silné Svaté říše římské (pozdě jen Rakousko-Uhersko)se Morava i Bohemie staly rovnocennými provinciemi v Evropě.
4)Moravané jsou nadále silným národem, nepřijali vytvořený název "Češi" a nepodařilo se prokázat zánik asimilací ani mediální likvidací.
5)Komisaři EU si jsou vědomi existencí Moravy a moravského národa.

Vědomí moravanství v občanech - je potřeba povzbudit-obrodit.
Lehký potlesk těžkého kulometu vymetá i svinstvo mozkových závitů dokonale. Nevtipné, ale pravdivé.
<![CDATA[//><!]]>