Červen 2010

Ohlédnutí za rokem 1989.

6. června 2010 v 18:40 | J.Šabata & Ivan Hoffman
O čem to bylo, ohlédnutí za rokem 1989.
-Ke svobodě se měli nadechnout lidé, kteří na to neměli vyvinuté plíce. Vlastně se nadechnout většinou nestihli.
-Lidé, kteří předlistopadové vrchnosti sloužili, eliminoval z významných funkcí lustrační zákon.
-V prvním období ekonomické transformace nás parta náhodných revolučních hrdinů provedla pověstným tunelem, ve kterém se zformovala elita zbohatlíků, která se ovšem nepotřebuje politicky angažovat. Na prosazení svých zájmů si nevolená elita vydržuje zvolené politiky.
-Kapitalizmus je zlegalizované rozkrádání budoucnosti. Vznik kapitalistů nestál na pouhé akumulaci kapitálu, nejmasivněji se bohatlo díky finančním operacím.
-Proti plýtvání boháčů se nedemonstruje, pokud vlády na dluh sponzorují také obyvatelstvo.
-Socialistický život ve lži byl zaměněn za život ve lži kapitalistické.
-Agitace o špatnosti a proti předešlému režimu, cynicky mobilizuje proti hrozbě návratu starých pořádků.
-Média nemají ambici hledat pravdu. Vydělávají na tom, že manipulují a baví orientací na celebrity, skandály, katastrofy a neštěstí. O podstatných tématech pojednávají ve zkreslující zkratce, nekompetentně a povrchně.
-Politici za nás nic neudělají stejně jako novináři za nás nic neřeknou.
-Zatím co minulý režim dospěl ve jménu spravedlnosti pouze k rovnostářství, ten dnešní se ve jménu svobody dopracoval ke glorifikaci egoismu.
Žádná zastupitelská demokracie za nás demokracii nezařídí. Demokracie je možná jenom jako spiknutí lidí, co se z principu hlásí k nepragmatickému a nevýnosnému rozumu, dobrám mravům, přátelství a solidaritě, jako atributům svobody v pravdě.
-Nezachrání nás žádní politici ani osvícení miliardáři. Slušným cílen na horizontu je slušná společnost. Upraveno autorovi Ivanu Hoffmanovi
-Dluh informuje o stavu ekonomiky a společenských prioritách. J.Šabata