Červenec 2010

Málo Moravy?

2. července 2010 v 21:52 | Mik & Radikálové
K článku Málo Moravy?
Prvním nositelem státnosti na Moravě byla Sámova říše, Stará Morava, Magna Slavonika.
Skutečným státním útvarem, královstvím byla Velká Morava, která svým rozsahem byla rovnocenným oponentem Východofrancké říši. Morava je kolébkou slovanské knižná vzdělanosti s vlastním jazykem i písmem. Jazyk se stal základem češtiny i slovenštiny. Písmo a státnost ostatním Slovanům. Dost zásluh na dalších několik tisíciletí.
Po postupném rozpadu však nezaniklo její centrum-Morava. Společně s Bohémií se dostala pod supremaci Římského impéria německých panovníků, kteří Moravu udíleli jako říšské léno,stejně jako Bohémii,až do neslavného vzniku Republiky. České království je výmysl, stejně jako jeho králové. Lucemburci? Habsburkové? Od roku 1523 byla sídlem panovníků Vídeň.
Na jiném místě sejného výtisku Rovnosti čtu - Nemůžeme svévolně manipulovat s historickými symboly a hned vedle Češi neznají své hrdiny ani pravdu o své minulosti! SKUTEČNĚ neznají. A tak laskavě před Moravou smekněte. Když neznáte pravdu, pokuste se ji někde objevit. Lživé mýty vrhá Čechy do pochybností. Jsem Moravan a jsem hrdý na svou vlast - Moravu.