Září 2010

Moravané a Češi

26. září 2010 v 20:47 | Mik
Češi a jejich předchůdci, obyvatelé Bohémie, byli a jsou i v současné době lokaji Němců. Nejdřív sloužili německé šlechtě, dnes jsou ovládáni a jsou závislí na německém kapitálu, který ovládá media. Jako bundesrepublika Česko otevřeně hlásají svoji nenávist k Moravanům pro jejich slovanské společenství. Bylo tomu tak a je tomu tak dnes dvojnásob. Karel starší ze Žerotína: "Čechové se snaží stát se slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem našich [porážek], ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my a jiní"a "Češi jsou největší nepřátelé Moravy hned po Němcích". A co se změnilo?
Moravané nejsou součástí českého národa. Moravanství je součástí celoevropského proudu regionálního nacionalizmu. Nechť jsou pravdou slova Pseudo-Maurikiose: "Moravané jsou uvyklí svobodě a nijak se nedají zotročit, zvláště ne ve vlastní zemi".
Bohemie(Čechy), která se stala vazalem, se ocitla v roli dotěrného, rádoby bratrského, nepříjemného a nikdy nepřijatého okupanta. Šovinizmus Čechů(fenomén obrozeneckého mýtického národa) je dodnes natolik agresivní a zamotaný do vlastních smyšleností a lží již tak hluboce, že není schopný unést své ponížení, uznat neúspěšnost svých snah ovládat, zmocnit se a vyhladit Moravu. Více jak tisíc let jsou Moravané a Morava evropskou provincií a stejně jako ostatní země se přizpůsobili té civilizaci, proti které nebylo a není možné ani moudré se mocensky či jakkoliv jinak vzepřít. Přizpůsobit se ale neznamená být oddanými sluhy za každou cenu. Free Moravia