Prosinec 2010

Jde o pouhý nápad...

30. prosince 2010 v 17:28 | Mik a Radikálové
Jde o pouhý nápad, o kterém si můžeme chvíli povídat.
Společně proti čechizaci, společně proti Česku!-Místní Společenství Morava
Všichni spoluvytváříme Místní Společenství Morava, které je zakotveno v Evropské chartě místní samosprávy. Samospráva Místního Společenství je jedním z hlavních základů jakéhokoliv demokratického zřízení. Považuje posilování a ochranu místní samosprávy za důležitý příspěvek k budování Evropy založené na zásadách demokracie a decentralizace moci, s vysokou mírou autonomie.Usiluje o využít prostředků a potřebných zdrojů k posílení a ochraně vedoucích k realizaci cílů místní samosprávy. Odpovědné místní společenství občanu blízké, může vést k účinné správě. K tomu přirozeně patří právo občanů podílet se na chodu věcí veřejných, jejich úpravě a správě, prvořadě na místní úrovni. Upřednostňuje výkon samosprávy svobodně zvolené v tajném hlasování na základě přímého, rovného a všeobecného volebního práva s možností využití shromáždění občanů a především prostředků přímé demokracie účastí na referendech, případně jiné formě.
Současná samospráva je prováděna pražskými stranami. Přinuťme je ke správě v moravském duchu. Žádejme u nich v prvé řadě výkon nápravy-moravskou televizi, rozhlas atd.
Společenství se zaměřuje na dosažení občanského sjednocení za účelem společné ochrany při realizaci ideálů a zásad společného dědictví.
Společenství je výsledkem vynuceného spojení občanské síly usilující o společenské změny, správu věcí veřejných a změny politických zvyklostí. Předpokladem společenství je uznání vnitrostátním zákonodárstvím, zakotvené v Ústavě. Toto je věcí politického vyjednávání legitimních orgánů. V chartě se dočteme, že ČR si vyhradila výjimky z finančního vyrovnání, které by vzniklé společenství (Morava) mohlo nárokovat. Jinak je tato cesta samosprávy Moravy legální.