Březen 2011

Ochránce Moravy

12. března 2011 v 21:17 | Mik & Moravští radikalové
Nemá-li občan zastání, rezignuje nebo si zoufá. Občan na Moravě dvakrát. Jedni nevidí, neslyší, neodpovídají, druzí schovali ze strachu zbaběle hlavu do písku. Volání po institutu moravského ochránce je stále intenzivnější a potřeba naléhavější, čím tužší je pragocentrický teror ve snaze zlikvidovat Moravu s obyvateli Moravany. Není pak divu, že se někteří angažují v jiných stranách, které nabízí podmínky vstřícnější, ač neoplývají ryze promoravskými sliby. Nový vítr do plachet potápějícímu vraku nepomůže. Pouhými sliby byla aktivita národního obrození z úst vyhořelých vlastenců. Kdyby nedošlo k samovolně šířící se sebezáchově, sledovali by jsme moravský národní exit a vítězství českého nacionalistického teroru.
Podíváme-li se kdo zamlčuje, ignoruje a likviduje moravský národ, zemi Moravu, občany Moravy - Moravany, nabízí se jediná odpověď: Český nacionálním (nacionalistický) teror, český extremizmus, český šovinizmus, český rasizmus. Název Československá či Česká republika jsou projevem státního teroru, stejně jako pokrytecké tajení moravského národa, menšinový zákon, neochota nápravy nespravedlivého aktu zrušení Země moravskoslezské jako kroku v rozporu s principy demokracie, který podstatně přispěl k deformovanému vývoji společnosti. Ukažme na fanaticky český nacionalizmus v nazývání obyvatelstva Čechy, vnucovaný a nenáviděný název Česko. Český šovinizmus, který se zoufale zamotává do stále nových lživých podob historie, český rasizmus odsouvající Moravany za občany druhé třídy, český extremizmus nedodržující Základní lidská práva.
Má-li pan Kraus potřebu uznání pražského národa, jsme první, kteří tyto středoevropské mutanty uznáme. Distancujme se. Češi nebyli a nejsou historicky čtvrtým národem s vlastním liturgickým jazykem, Čechy nebyly kolébkou slovanské vzdělanosti, kultury, duchovního života a už vůbec ne královstvím se státností. Česká státnost vznikla s pomocí velmocí a vojenského násilí po první světové válce roku 1918. Už se nedá s českým státním terorem jednat v rukavičkách. Nastavme mu zrcadlo.
Některým spoluobčanům bych umožnil pokračovat ve vrozeném kočovném způsobu života v misi v Afganistanu. Stát by i přes sociální podporu ušetřil oproti platům , výslužného, důchodu veteránům několikanásobně. Každý by ještě dostal kotlík-litinový. Měděný by stihli odnést do sběru. A splnil bych několikrát navýšený kontingent, Obama by byl spokojený, my také oni také. A Kocour Mikeš by dál mohl plnit svoji roli pro ty, co umí číst a ne jen počítat.
Stavba moravského ledoborce je nezbytnost pro svobodu Moravy. Free Moravia

Moravský národ, sčítání lidu 2011

5. března 2011 v 19:56 | Mik a Radikálové
Zapsáním své moravské identity do sčítacích listu vyjádřím odpor proti zřízení centrálně ovládanému pražskou byrokracií sousedního Česka. Pragocentrizmus nás odsoudil k nerovnému životu občanů druhé třídy v roli folkloristů. Naše hospodářství bylo zlikvidováno divokou privatizací, zbývající nerozkradené kulturní památky jsou devastovány, na sport ani kulturu pro Moravu nezbývá, republika je rozkradená a zadlužována. Jako obyvatel Moravy jsem součástí moravského národa, který neustále existuje a opravňuje mě k národní hrdosti. Užívám moravský jazyk, přirozený, zemský, mateřský jazyk., Liší se od nelibozvučného vnucovaného jazyka vltavských komediantů, který je v Česku užívaný a postupně kodifikovaný jako spisovný jazyk český. Jsme Moravané ve své vlasti, Čechové pak v Česku.