Duben 2011

Moravská nacionální sociální strana - Moravští národní socialisté

12. dubna 2011 v 16:55 | MNSS
Pravda o moravském hnutí během 2 světové války.

Moravská nacionální sociální strana byl moravistický subjekt, působící v době Protektorátu Čechy a Morava na Brněnsku a Tišnovsku na jižní Moravě. Měl 500 až 600 registrovaných členů. Jedná se tedy o historicky první moravský separatistický politický subjekt.

Vznik.
Moravská nacionální sociální strana vznikla v březnu 1940 přeměnou z uskupení s názvem Zemské vedení moravských fašistů - ZVMF. Je třeba si ale uvědomit že tato politická organizace ovšem navazovala na klasický národní socialismus, tzn.silně antikomunistická konzervativní pravice tak jak byl známa z Itálie, ala Mussolini.
Vůdčí osobností ZVMF byl Josef Miroslav Tichý, zahradník z Tišnova, a Eduard Pitlík, komisař brněnské berní správy. Ustavující a náborová schůze ZVMF za účasti asi 100 účastníků se konala 10. února 1940.
7. března 1940 byl Tichý zbaven vůdcovství ZVMF pro údajné panslavistické smýšlení a vůdcovství se ujal Pitlík. Pitlíkovou představou bylo vytvořit ze ZVMF moravskou obdobu tradičně konzervativní pravice a zamezit nástupu komunismu který už před válkou byl velmi populární v Praze a Čechách, zatímco Morava byla konzervativní.
ZVMF přejmenoval na Moravské národní socialisty a v červnu 1940 definitivně na Moravskou nacionální sociální stranu.
Moravská nacionální sociální strana se ostře vymezila vůči Národnímu souručenství, které podle ní bylo "předvojem a nositelem židovské demokracie, plutokracie, židobolševické buržoazie a zpuchřelého intelektualismu" a žádala jeho zrušení na území Moravy.

Program a činnost.
Strana prohlašovala Moravu za autonomní součást tehdejší Velkoněmecké říše (jiná možnost ani nebyla), byla antibolševická a požadovala zavedení samostatné moravské národnosti namísto české. Ano, jako první!
Po vzoru NSDAP a jejích oddílů SS a SA strana vytvořila Ochranný sbor (obdoba SA) a Elitní sbor (obdoba SS). Oba sbory měly prosazovat politiku strany, tedy antikomunismus a moravský patriotismus a chránit Moravu a její obyvatele. Jak Ochranný sbor, tak Elitní sbor měly vlastní uniformy, černé jezdecké kalhoty, tmavošedou košili s černou vázankou a červenožlutou páskou na levém rukávu.
Proti oběma sborům zasahovala protektorátní policie (ta byla většinou složena z Němců a českých kolaborantů) protože porušovaly vyhlášku protektorátního ministerstva vnitra o zákazu veřejného nošení stejnokrojů a jejich součástek členy "českých" spolků, korporací a skupin - pan Pitlík se před soudem neúspěšně hájil, že se na něj vyhláška nevztahuje, neboť je moravské národnosti, a dostal za nošení uniformy Ochranného sboru pokutu 200 korun. Oba sbory tak existovaly pouze v průběhu roku 1940. Jejich členy byly řádově stovky mužů. Vrchním velitelem obou sborů byl vůdce strany Pitlík.
To znamená. že tito moravští vlastenci rozhodně nebyli kolaboranti! Nacistický režim proti nim tvrdě zasahoval a snažil se o jejich likvidaci protože jim, lidem z MNSS, v první řadě šlo o svobodu Moravy!
Po roce 1942 strana přestala vyvíjet činnost a zanikla na počátku jara 1943. Zánik samozřejmě nebyl dobrovolný ale z popudu kolaborantské vlády.

Josef Miroslav Tichý byl v roce 1946 českým komunistickým režimem popraven (rozsudek smrti podepsán zbabělcem Benešem), a to čistě jen kvůli své národnosti, původu a politickému smýšlení. Stal se tak prvním moravským politickým vězněm a první moravskou obětí českého režimu.
Eduard Pitlík úspěšně prodělal vojenský výcvik, nastoupil do německé armády a 8. ledna 1945 (v te době jeho vojenská hodnost byla podplukovník) padl na východní frontě v boji proti Stalinovi a jeho rudému moru.
Stalin a jeho čeští kolaboranti pak v roce 1948 Moravu konečně zlikvidovali, čímž proti moravským katolíkům, národním socialistum z Moravy, moravským anti-komunistům a konzervativcům a Moravanům jako takovým uplatnili princip kolektivní viny.
Josef Miroslav Tichý. Eduard Pitlík a další vlastenci Moravy byli moravští hrdinové a ne kolaboranti! Těmto lidem patří díky a respekt, ne lživá propaganda!
Čest jejich památce.
Obnovme MNSS a navažme na hodnoty předešlých generací!!

Materiál pro spalovnu

2. dubna 2011 v 22:12 | Mik & Radikálové
Tentokrát historickou škváru vydali Bezdomovci jako Český dějepis. Slovenský ale nepřekonali. I tak vidím tiskovinu, kterou, lze zakoupit v řetězci Penny marketu, jako materiál pro spalovnu. Nazval bych jej Poučením zoufalců. Čeští - Bezdomovci, sluhové německých pánů, národem nikdy nebyli a nelze tedy u nich očekávat národní hrdost, identitu. Stvrzuje se, že lež má krátké nohy.
Mohl by to být krásný život, kdyby si lidé na Moravě i v Čechách žili každý ze své peněženky. Jsme na tom hůř než v p...Zbyla nám opravdu jen víra.