Březen 2012

Na Moravě se Češi nerodí - Oprava

11. března 2012 v 20:53
Malinko upraveno - Na Moravě se Češi nerodí.
Češi odmítají uznat Moravu a přijmout ji, odmítají a ignorují moravský národ, který se jim nedaří zrušit ani zničit. A tak manipulací a cíleným odnárodňováním usilují o dosažení toho, že příslušníci moravského národa si svou příslušnost k moravskému národu často neuvědomují, protože jsou od útlého dětství nepravdivě informováni o tom, že jsou příslušníky národa jiného. Morava svým vlastním moravským jazykem se stala kolébkou slovanské vzdělanosti, kultury i duchovního života. Po úpravě by se mohl tisk šířit. Já sleduji, jak se perou kohouti. Ano moravským stranám a volič si vybere. O současných poslanci také raději nikdo nechce nic slyšet.