Duben 2012

Budeme brzy stát na barikádách?

15. dubna 2012 v 22:07 | Mik a Radikálové
Jeden stařík tvrdí, že brzy budeme stát na barikádách, Asi má pravdu a cílem by mohla být demokracie. Když jsme zvonili klíči a chtěli svobodu, dostalo se nám opaku-nejsme svobodní ani náhodou, jsme přímo satelitním štvanci. tak co nás čeká pod pojmem demokracie? Opak našich přání, názorů, našich potřeb? Už jsem chystal popelnice dlažbu a nepotřebný šalinářský vágen. Raději to uklidím, Ne! barikádám. Tak už na ní stojíme a jmenuje se Němá barikáda. Ale není to žádná nová moravská strana jak by se mohlo zdát. To jen se nestačíme divit a zůstáváme němí. Ústav antimoravismu, staří Slováci, Češi jako pozůstatek Germánů, kteří se dodnes nenaučili moravský jazyk apod. Zoufalcům se od srdce zasmějme, prostě figurky. Stojí za to být Moravanem.
Free Moravia!

Společnost tápe v krizi.

1. dubna 2012 v 15:24 | Mik
Nevraživost vůči starší generaci je následek toho, že se nám podařilo postavit společnost, která je pro zdravé, bílé, bohaté, silné, mladé a krásné. Celá ta filozofie podporovaná společenskými časopisy je o tom, že kdo nevypadá jako v těch časopisech, není v pořádku. Ve věkovém pásmu nad 6é let jsou dnes navíc lidé narození před nebo během druhé vílky. Je to neobyčejně vyčerpaná generace, která zažila tolik fatálních zásahů proti jejich perspektivám, že je s podivem, že si vůbec drží nějakou energii. Jsou to lidé, kteří by dokázali předat něco ze svých historických neúspěchů, jenže není, kdo by je poslouchal. Jsme společnost, která ztratila si vzájemně naslouchat. Jen se pereme o prachy a výhody. Máme pocit, staří lidé žijí v jiné době a v jiném světě. Možná je to proto, že jsme se sami nevyrovnali s vlastní minulostí. Vztah ke starým lidem je tak naše špatné svědomí.
Názory, že by měl být upravený volební věk jen dokládají existenci krize naší společnosti. Nelze přijmout myšlenku, že právo by měl jen ten, kdo je při smyslech. Nelze zbavovat jakýchkoliv práv třeba invalidy nebo staré lidi. Je to stejní absurdita, jako kdyby o vstupu do EU mohli volit jen ti, kteří by prokázali znalosti o EU. To by bez hlasovacího práva byl i náš prezident. Nepotřebujeme politiky s vizí, ale s morálním kreditem. Sociolog Ivan Gabal

Výmluvně hovoří následující slova Václava Klause zveřejněná pouhých deset měsíců po vzniku České republiky v roce 1993: Hledáme územněsprávní uspořádání, které nenaruší unitární charakter českého státu, které nevytvoří ani novou federaci nebo konfederaci, ani spolkový stát, ani jiné uspořádání, které by se sice formálně jmenovalo jinak, ale které by fakticky mělo stejné důsledky. Problém kulturní svébytnosti Moravy nesmí být řešen ani na úkor celku, ani na úkor stability české části českého státu.). Jasno nad Moravou
A ještě k napsané dějepisné příručce, ta vede projevem"moravského separatizmu" k oslabení principu moderní české státnosti, která je vyjádřena mladou Českou republikou.