Červenec 2012

Češi odmítají považovat Moravu za svoji historickou kolébku.

3. července 2012 v 23:01 | Mik a Radikálové
Češi i Slováci odmítají považovat Moravu za svoji historickou kolébku. O Slovácích ani o Češích se dějiny vůbec nezmiňují. Zde uvádím slova čechistického historik Dušana Třeštík. Naše nejstarší dějiny je třeba od základů přepsat. Kolébkou naší státnosti je Znojmo, stará římská strážnice Specuki Juliana, slovansky zvaná Suchohrdly, kde se pak v 7.století usadil Sámo, zvaný také Přemysl a založil tu spolu se svou manželkou Libuší posvátnou orbou veliké město zvané Chegastisburg, čili Wogastisburg (Věž u lesa).Odtud vládl Sámo své říši, která nezanikla ani po jeho smrti. Tato říše Moravanů trvala dále pod vládou jeho potomků a nástupců, Svatoslava, Vitislava, Hermana, Spytimíra a Mojslava ozdobených péřovou korunou moravských králů. Ti seděli ve Znojmě spokojeně, protože byli křesťany a franská říše na ně proto nemohla útočit.