Leden 2013

Nepotřebujeme nové volby. Žádáme změnu systému!

3. ledna 2013 v 15:49 | Mik a Radikálové
Touha po svobodě, rovnosti, všeobecné prosperitě a spravedlnosti bez nadřazeného elitářství nezná hranic! 1.3 .2013
Nepotřebujeme nové volby. Žádáme změnu systému, Ústavu vzešlou z nového ústavodárného shromáždění složené přímo z lidí volených přímo lidmi, a ne stranami (po předložení návrh ústavy na základě všeobecného občanského konsensu a doporučení.). Pozatýkat vedoucí bankéře, manažery a pohlaváry státních institucí jmenovaných současnou vládou, a potrestání viníků zadlužení republiky. Pozatýkat původce podvodu, dosavadní politické a ekonomickobankovní elity hnané především bezmeznou chamtivostí, která v podstatě zapříčinila tuto zcela zbytečnou celosvětovou krizi Navrácení nemorálního majetku (majetek nabytý způsobem vymykající se dobrým mravům, tedy stav společností ještě tolerovaný) je samozřejmé. Uvést v platnost důchodový strop, umravnit společensky pochopitelné a zasloužené výsluhy. Okamžitě zastavit asociální dávky, obnovit soběstačnost ve všech odvětvích a podpora obnovy dříve prosperujících odvětví. Navrátit hospodářství před období sametového podfuku. Navrátit společnosti bývalé mravní hodnoty, sociální jistoty. Přehodnotit nařízení vynucované EU. Státní výlohy zredukovat o padesát procent, zastavit zadlužování, zavést přechodně řízené tržní hospodářství atd.
Statky vlastizrádců bývala vypleněna a vypálena, majitelé ztrestáni na hrdle.