Květen 2013

Moravská Národní Rada - Pár slov úvodem a Moravská Charta 2009

28. května 2013 v 19:38 | Moravská Národní Rada
Je zde nové občanské sdružení Moravská Národní Rada a zeptali se mě jestli bych jim nepomohl o nich dát dál vědět. Samozřejmě, proč ne? Úvodních pár slov napsal ing. Josef Pecl který zde na můj blog tento rok již několikrát přispíval... Technicka poznamka; k Charte - MCH 09 - je dokument vhodny k vytisknuti kde se lide mohou podepsat, uvest jmeno, bydliste atp. ale nepodarilo se me to sem zkopirovat. Dokud to nejak nevyresim tak vazni zajemci me mohou napsat na moravan@atlas.cz a ja vam ten dokument v .pdf poslu . Na konci textu je i postovni adresa pres kterou obdržíte Stanovy MNR a přihlášku postou. Nasleduje text - "Dobrý člověče, množ a šiř!" Pár slov úvodem Mezi lidmi se šíří desiluze z dosavadního vývoje. Nechybí ani malověrnost - je dvacet roků po "revoluci" a nic se pro Moravu a pro Moravany nezměnilo. Pořád jsme na tom, jako za komunistů! Nic ?se? neudělalo! (Na okraj: co's dobrého udělal ty sám, občane?! Ono "se" nic samo neudělá!) Málokdo si přizná, že Moravskou politickou representaci, Prahou cíleně rozdrobenou, se podařilo sjednotit do funkční SM; že na truc Praze a na pozvání Moravské delegace přímo v Brně zasedal Evropský parlament, frakce EFA; že vedle starých se objevila i nová Moravská občanská sdružení atd. Především však, že přese všecku snahu Prahy se Moravská myšlénka neztratila, netrpí nezájmem, neumřela na úbytě, jak kdysi sýčkoval V. Klaus. Lidé nicméně volají po "něčem" markantnějším a rasantnějším, co by nás Moravany více a výrazněji připomnělo a prosadilo. Vždyť historicky jsme nesrovnatelně starší a ekonomicky odolnější, než třeba Slováci (i Češi!) , a kde jsme dnes my a kde jsou oni?! Pár nadšenců si tedy vzalo příklad ze Slováků a ze Slovenskej Národnéj Rady a ustavili jsme a řádně registrovali naši Moravskou Národní radu. Zpracovali a sestavili jsme i dokument Moravská Charta 2009 Práce na dokumentu MCH 09 nebyla snadná. Ptali jsme se lidí a návrhů bylo plno: Napište, že nemáme svou Moravskou TV, svůj Moravský rozhlas, že chybí Moravská sportovní liga a sportovní svazy, že nemáme Moravskou representaci na Olympiádě, na MS atd, že naše děti jsou nuceny učit se falešný český dějepis, že zeměpis a vlastivěda mluví jen o Čechách (Česku), že státní památky a přírodní reservace atd. jsou značeny symbolem sousedních Čech (Česka) a ne naším Moravským, že Morava s částí Slezska je ekonomicky ožebračována, že je v postavení kolonie, že nechceme platit Prahou najaté žoldáky, kteří stejně slouží cizím mocnostem atd... Především však dokument příliš nenatahujte, text by měl být na půl, či tři čtvrti stránky! Nebylo snadné z desítek, stovek nápadů, návrhů a připomínek vybrat. A už vůbec nešlo text směstnat jen na část stránky. (Pro doplnění - nejvíce starostí dalo budoucí uspořádání; převaha názorů byla pro Moravu jako samostatný stát. Co ale s opatrníky? Ti se sice neozvali, pro ně je však tzv. "další dělení"/ = Moravská samostatnost/ důvodem k /nesmyslné!/ panice a odporu! Problém byl i s věřícími spoluobčany - oslovit bylo třeba katolíky, reformované, pravoslavné, izraelity, muslimy...). Po půl roce jednání a oponentur, doplňků, škrtů a nového stylizování jsme práce na dokumentu uzavřeli. Víme, že MCH 09 by mohla být dokonalejší. Podle naší nejlepší vůle a s dobrým svědomím jsme nicméně udělali, co bylo v našich silách. Je na každé Moravance, na každém Moravanu i na ostatních občankách a občanech Moravy, aby se ozvali. Stačí se pod MCH 09 podepsat. Chcete-li ale více pomoci, chcete-li se účastnit další práce a snažení, můžete požádat o řádné členství v MNR. V Brně, 22. 06. 09. Za přípravný výbor MNR Ing. Josef Pecl, CSc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Moravská národní rada po projednání s moravskými politickými, občanskými a společenskými subjekty předkládá MORAVSKOU CHARTU 2009 Do vzniku ČSR byla Morava samostatnou evropskou historickou zemí - Markrabstvím Moravským. Moravané byli svobodným státotvorným národem. Formálně do ČSR nevstoupili, byli anektováni Čechy. Poválečné volby komunisté na Moravě i na Slovensku prohráli, vyhráli pouze v Čechách (Česku). Za to se Moravě a Moravanům pomstili hned po uchopení moci Zákonem o krajích (280/1948 Sb). Základy dnešní ČR byly položeny v roce 1968 za sovětské okupace a husákovské totality. Totalitní struktura a totalitní praktiky jsou pro ČR charakteristické stále: je zde uplatňován tvrdý centralizmus, např. fiskál (daně a poplatky, dotace a dávky) je centralizován čtyřikrát tvrději, než za socialismu; samosprávy krajů a obcí (bez okresů) jsou tak bez prostředků bezmocné a plně závislé na libovůli byrokratů centra. Občanský princip a občanská samospráva jsou popírány totalitní krajskou strukturou státu, atd. Nedemokratické praktiky dnešní ČR způsobují neúměrný a zbytečný růst státní byrokracie a nekontrolovatelnou rozbujelou korupci nejen celého státního aparátu včetně policie, justice a státní správy, ale i zákonodárného a zastupitelských sborů. Parlament a vláda ČR bez účinné občanské kontroly sledují pouze partajní, a především své soukromé cíle. Odmítáme jejich nekontrolované kořistnictví, kterým zatahují stát i nás občany do kritické zadluženosti. Odmítáme amatérizmus vlád ČR bez konkrétních rozvojových programů vědy, školství, zdravotnictví, dopravy, energetiky, zemědělství, ekologie, průmyslu, atd. Odmítáme bezohledný český šovinismus, kvůli němuž je Morava v postavení pouhé kolonie a Moravané jsou českými šovinisty zotročeni a vystaveni trvalé etnocidě. My, občané Moravy, kteří ctíme demokracii a trváme na stálé a nepřetržité existenci národa Moravanů i historie země Moravy, prohlašujeme, že nám není lhostejný osud našeho národa a naší vlasti. Především v zájmu našich potomků odmítáme současný stav a uspořádání ČR. Morava jako evropská historická země a Moravané, příslušníci nejstaršího slovanského národa s vlastním písmem, jazykem, zákony i liturgií (po hebrejštině, řečtině a latině), máme jako státotvorný národ své místo v Evropě. Vítáme proto rozšíření EU o naši vlast, Moravu. Respektujeme historické, hospodářské, kulturní a především rodinné vztahy vzniklé dříve a nechceme je narušit. EU nám k tomu dává prostor formou konfederace samostatné Moravy a Čech (Česka). Orgány konfederace budou rozmístěny stejným dílem v obou zemích. Hlavou konfederace bude střídavě Moravan a Čech a podle toho se její sídlo bude pravidelně střídat v hlavních městech obou zemí. Občané Moravy tak mohou vystupovat jako Moravané ve smyslu národním, občanském i zemském. Morava jako člen konfederace bude subjektem mezinárodního práva. Sousedy Moravy byli a jsou Polsko (Slezsko), Rakousko, Slovensko a Česko (Čechy). O osudech Moravy a nás, Moravanů, chceme a budeme rozhodovat my sami. Po nadvládě Vídně a Moskvy skončí i nadvláda Prahy. Naše moravská vláda a moravský parlament nám zajistí především nesrovnatelně větší důraz na občanský princip, tj. na občana a jeho rodinu, na obec a místní samosprávu. Tak zajistíme i rozvoj Prahou dosud opomíjených okrajových částí Moravy. Bezpečnost naší vlasti Moravy zabezpečí domobrana moravských mužů podle vzoru např. Švýcarska či Izraele. Jako tvorové Boží máme nejen právo, ale i povinnost chovat se důstojně; na svých nezadatelných právech musíme tedy trvat! Občané moravské části Slezska, připojte se! Nechceme mluvit za Vás! Morava patří nám, občanům Moravy. Dobrý člověče, množ a šiř! © Tento dokument smí být šířen jen v úplné a nezměněné podobě Brno, červen 2009 Moravská charta 2009, s. 2/2 Svým podpisem vyjadřuji souhlas s textem Moravská charta 2009 a prohlašuji, že jsem se podepsal(a) pouze jednou, na tento arch a údaje o mně odpovídají skutečnosti Příjmení a jméno Bydliště Dat. nar. Podpis Podpisový arch doručte osobně nebo pošlete na adresu Moravská Národní Rada, poste restante, 628 00 Brno, Morava Máte-li zájem o členství v MNR, napište na uvedenou adresu a přiložte známku. Obdržíte Stanovy MNR a přihlášku.