Červenec 2015

III.odboj a kdy se dočká odškodnění MORAVA?

31. července 2015 v 23:39 | Moravsky Radikal
III.odboj a kdy se dočká odškodnění MORAVA? Kdy postkomunisté v parlamentu navrátí zemské zřízení a zemské hranice? Podle posledního sčítání, si 10% občanů jiné národnosti než základních ústrojných národů může v obci může vytvořit sdružení, s jehož výbore může obec spolupracovat. Moravané a Slezané nemohou být považováni za národností menšinu, protože výbor pro národnostní menšiny považuje moravský a slezský národ za základní ústrojný prvek lidu ČR. V tom případě se musíme postarat, aby tento prvek nebyl diskriminovaný a nepodléhal domnělé dominanci národa českého. A aby se s ním jednalo jako s rovnocenným národem. Neboť je skutečností, že vlivem nechutné české nacionalistické propagace a dalších nacionalistických projevů je skutečností, že se za Čecha považuje a v dohledné době bude logicky považovat stále méně občanů ČR.